Om oss

VÅR VISJON

AXCA tror at du/dere selv vet hva som er det beste for deres virksomhet. Vi skreddersyr derfor våre produkter etter behovet virksomheten skulle ha.

Vi tilbyr ingen faste pakker, men derimot egen utviklet strategi spesielt for din/deres virksomhet. 

Om AXCA

Apex consulting advisors ble etablert i 2021 og har spesialisert seg på å skreddersy produkter innen rekruttering, rådgivning og konsulenttjenester til bedriftsmarkedet i Norge. 


Vi vet av erfaring at ulike virksomheter har egne utfordringer og behov. I AXCA bryr vi oss om din virksomhet eller bedrifts behov, fremfor å tilby ferdige utformede pakker og tjenester.


Målet er at vi i fellesskap kommer frem til løsninger som dekker deres behov og finner ut av hvordan vi kan bidra i å løse virksomhetens utfordringer. 

Menneskene i

Apex Consulting Advisors

Marius Lomnes

Refsum

Medgrunnlegger, Partner

E-post: Marius@AXCA.no


Tlf: +47 469 07 470

OM MARIUS


Marius Lomnes Refsum er medgrunnlegger og partner i AXCA.

Han har en lidenskap for HR, rekruttering og mennesker!


Marius Lomnes Refsum har utdanning fra Forsvaret, Høyskolen Innlandet og Høyskolen Kristiania. Han har også erfaring fra Forsvaret og sivilt næringsliv.

I 2012 startet han på befalsskoleutdanning i Forsvaret, hvor han var ansatt i frem til 2021, sist som seksjonssjef HR i Porsanger bataljon. I løpet av denne perioden har han opparbeidet seg betydelig erfaring innen ledelse på lavere nivå, stabsmetodikk, HR og rekruttering. Marius ble i 2020 sertifisert rekrutterer gjennom DNV. Siden 2021 har Marius arbeidet i Grenland Rail AS som HR- og sikkerhetssjef.


Marius er over normalt interessert i HR og spesielt rekruttering. Han tenker nytt og prøver forskjellige strategier for å oppnå best mulig resultat i rekrutteringer. Marius er spesielt opptatt å se potensialet i mennesker, gjerne hvor andre ser begrensninger.

Erlend Kuven

Medgrunnlegger, Partner

E-post: Erlend@AXCA.no

OM ERLEND


Erlend Kuven er medgrunnlegger og partner i AXCA.

Han har en lidenskap for ledelse og rekruttering.


Erlend Kuven har utdanning og erfaring fra Forsvaret og Politihøgskolen. I 2005 startet han på befalsskoleutdanning i Forsvaret, hvor han var ansatt i frem til 2017. I løpet av denne perioden har han opparbeidet seg betydelig erfaring innen ledelse, systemforståelse og nettverksbygging. Erlend fullførte bachelorgrad ved Politihøgskolen i 2011, med påfølgende ettårig etatsutdanning ved Sjøkrigsskolen. 


Erlend er genuint opptatt av mennesker, spesielt med fokus på det relasjonelle. Han ser muligheter, hvor andre gjerne ser begrensninger. Erlend arbeider analytisk med høy presisjon, og er tilpasningsdyktig og lyttende.