AXCA


APEX CONSULTANT ADVISORS


YOUR RELIABLE PARTNER

APEX CONSULTANT ADVISORS

Apex consultant advisors (AXCA) ble etablert i 2021 og har spesialisert seg på å skreddersy rådgivning og konsulenttjenester til bedriftsmarkedet i Norge. 


Vi vet av erfaring at ulike virksomheter har egne utfordringer og behov. I AXCA bryr vi oss om din virksomhet eller bedrifts behov, fremfor å tilby ferdige utformede pakker og tjenester.


Målet er at vi i fellesskap kommer frem til løsninger som dekker deres behov og finner ut av hvordan vi kan bidra i å løse virksomhetens utfordringer. 

Tjenester

Rekruttering 


AXCA tilbyr ulike tjenester for at din bedrift skal kunne ansette den best kvalifiserte kandidaten


Rådgivning


AXCA tilbyr ulike former for kartlegging og rådgivning til din bedrift innenfor HR & ledelse